Blogs d’Astronomia i Astrofotografia

http://astronomia.josepmasalles.cat/

Blog de fotografia

http://fotos.josepmasalles.cat

Blogs d’Eclipsis

Eclipsis de Sol
http://astronomia.josepmasalles.cat/eclipsis-de-sol

Alguns blogs específics d’eclipsis de Sol

http://blogs.uab.cat/eclipsilibia2006/
http://blogs.uab.cat/eclipsimongolia2008
http://blogs.uab.cat/eclipsixina2009
http://blogs.uab.cat/eclipsimyanmar2010
http://blogs.uab.cat/eclipsipasqua2010/
http://blogs.uab.cat/eclipsivilanova2011/
http://blogs.uab.cat/eclipsiestatsunits2012/
http://blogs.uab.cat/eclipsiaustralia2012/
http://blogs.uab.cat/eclipsikenya2013
http://blogs.uab.cat/eclipsiferoe2015/
http://blogs.uab.cat/eclipsiindonesia2016
http://blogs.uab.cat/eclipsimadagascar2016
http://blogs.uab.cat/eclipsiargentina2017
http://blogs.uab.cat/eclipsiusa2017

Eclipsis de Lluna
http://astronomia.josepmasalles.cat/eclipsis-de-lluna

Alguns blogs específics d’Eclipsis de Lluna
http://blogs.uab.cat/eclipsidelluna2015/

Blogs d’Aurores boreals
http://blogs.uab.cat/auroresgroenlandia2011/
http://blogs.uab.cat/auroresfinlandia2013
http://blogs.uab.cat/auroresalaska2014
http://blogs.uab.cat/auroresescandinavia2015

http://blogs.uab.cat/josepmasalles/islandia-2018/

Astronomia 2015
http://blogs.uab.cat/jmr2015astronomia/

Sota el cel de Namíbia
http://blogs.uab.cat/sotaelceldenamibia2015/

Rellotges de Sol
http://blogs.uab.cat/rellotgesdesol

Navegant
http://navegantambleclipsi.blogspot.com

Fotos d’ocells
http://blogs.uab.cat/fotosocells/

Vilanova i la Geltrú
http://blogs.uab.cat/imatgesvng/

La Palma
http://blogs.uab.cat/lapalma2016/

Marroc 2017
http://blogs.uab.cat/jmrmarroc2017/

Altres pàgines web

http://www.xtec.cat/~jmasalle

Han deixat de funcionar

http://www.eclipsis.cat
http://www.ictisp.com/~jmasalle
http://www.telefonica.net/web/masalles
http://josepmasalles.googlepages.com

Blogs d’equips de l’ICE de la UAB, LLicències, Jornades ICE…

http://blogs.uab.cat/icexarxaies
http://blogs.uab.cat/icecienciesexperimentals
http://blogs.uab.cat/icefisicaiquimica
http://blogs.uab.cat/icetecnologies
http://blogs.uab.cat/icematematiques
http://blogs.uab.cat/icemusica
http://blogs.uab.cat/iceastronomia
http://blogs.uab.cat/iceobservatorisescolars
http://blogs.uab.cat/icecoordinacio
http://blogs.uab.cat/espurna
http://blogs.uab.cat/iceorgicoordies/
http://blogs.uab.cat/jornadesiceuab
http://blogs.uab.cat/icejornada20110226
http://blogs.uab.cat/icellicenciesjmr/
http://blogs.uab.cat/jmrjornadesicongressos20112012/

En construcció
http://blogs.uab.cat/pepmasalles
http://blogs.uab.cat/iceambitticc
http://blogs.uab.cat/tsilkiovski
http://blogs.uab.cat/jmrnews/
http://blogs.uab.cat/icecompetenciesdigitals/
http://blogs.uab.cat/icecompetenciessecundaria